دوره جامع مین مالیات

دوره جامع مین مالیات

کاهش مالیات با دانش مالیاتی 

مناسب صاحبین کسب‌و کار ، و افرادی که پیگیری پرونده مالیاتی را انجام می‌دهند ، وکلای مالیاتی و حسابداران

بیش از 8 ساعت
غیرحضوری
آنلاین

معرفی دوره

بخش اول از دوره جامع مین مالیات :

ارائه نقشه راه مالیاتی برای صاحبین کسب‌و کار از نحوه شناسایی ، مشمولین ، معافیتها ، ثبت نام ، تکالیف و زمان‌های طلایی تا مراحل دادرسی

چطور توسط مالیات شناسایی می‌شویم

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
موارد جرم مالیاتی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
مشمولین مالیات و معافیتهای مالیاتی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
زمان و شرایط مختلف در ثبت نام

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
طبقه بندی مشاغل ، مشمولین ارزش افزوده ، تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
زمان‌های طلایی تشخیص تا مراحل دادرسی مالیاتی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
آموزش اظهارنامه توافقی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
آموزش اظهارنامه عادی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
اعتراض الکترونیک به برگ تشخیص

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
ثبت نام مالیاتی (کد اقتصادی)

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.